Smaller Default Larger

Ing. Barbora Mašková

HOMEOPATICKÉ VZDĚLÁNÍ:

1999 - 2001: Kurs klasické homeopatie pro profesionální praxi, pořádaný Českou komorou klasické homeopatie, akreditovaný the European Council for Classical Homeopathy (ECCH)

2001 - 2004: Česká škola klasické homeopatie, akreditovaná ECCH

Diplom z České komory klasické homeopatie
Diplom z České komory klasické homeopatie - anglická verze
Potvrzení o absolvování klinické praxe
Potvrzení o absolvování klinické praxe - Anglická verze
Diplom Profesionální poradce v klasické homeopatii
Diplom České školy klasické homeopatie - Anglická verze
Diplom České školy klasické homeopatie

 

Nadstandartní vzdělávání:
Od r. 2004 až dosud: Česká škola klasické homeopatie - Kurs pro absolventy České školy klasické homeopatie

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Děkuji těmto serverům za zveřejnění mých článků o klasické homeopatii:

Osud.cz, Doktorka.cz, a některé další

Děkuji také knihkupectví Hledající za uveřejnění rozhovoru o klasické homeopatii ve Zpravodaji Hledající

Od roku 2006 jsem publikovala články o klasické homeopatii v časopisech Yellow, Juicy, Miminko, Family Star, Sedm, Moje psychologie a Betynka


OSTATNÍ:

Od r. 2001 otevřena pro pacienty Poradna klasické homeopatie, od stejného roku informační web o klasické homeopatii s e-poradnou www.klasickahomeopatie.cz

Od r. 2001 homeopatická poradna na www.doktorka.cz

Od r. 2001 registrovaná členka České komory klasické homeopatie, v letech 2001 a 2002 členka Výboru České komory klasické homeopatie

Od r. 2003 homeopatická poradna na www.dama.cz

Od r. 2003 organizační příprava otevření České školy klasické homeopatie v Praze

Od r. 2005 jsem registrována v encyklopedii Who is who

V r. 2009 jsem ukončila dvouletý kurs Medicínského vzdělávání pro homeopaty - nelékaře, pořádaný Českou komorou klasické homeopatie v souladu s požadavky na Registrovaného homeopata České komory klasické homeopatie a ECCH

Od. r. 2010, kdy začala Česká komora klasické homeopatie udělovat tyto tituly, mohu používat titul RHom - Registrovaná členka České komory klasické homeopatie

Od r. 2001 do r. 2015 jsem se průběžně podílela na zabezpečování organizačního chodu České školy klasické homeopatie v Praze i Brně (správa a aktualizace webových stránek České školy, správa databáze uchazečů o studium v České škole, korespondence s uchazeči o studium)


Část výsledků mojí léčby najdete na stránce Příběhy