Smaller Default Larger

Léčba dětí

Klasická a postklasická homeopatie jsou při léčbě dětí velmi vhodné metody, protože se jedná o čistě přírodní léčbu bez vedlejších účinků. Např. jeden dobře vybraný homeopatický lék dokáže nahradit několik léků chemických, které by zbytečně zatížily organismus dítěte.

Už i u novorozence se dají používat rozpuštěné homeopatické léky, pokud je potřeba zasahovat při akutním stavu nemoci. U starších dětí můžeme klasickou homeopatií pracovat na ošetření jejich porodních nebo poporodních traumat (dušení při porodu, omotaná pupeční šňůra kolem krku, odloučení od maminky po porodu, pobyt v inkubátoru apod.), příp.emočních zranění vzniklých již v době těhotenství jejich maminek (odběr plodové vody, amniocentéza). Léčba dokáže odblokovat, rozpustit, smazat tato traumata u dětí, stejně jako u dospělých. Dítě se pak lépe dokáže vyrovnávat s běžnými životními situacemi, dokáže si dobře poradit ve školce či škole bez toho, aby bylo omezováno výše jmenovanými traumaty z minulosti. Také jeho celkový zdravotní stav je díky léčbě klasickou a postklasickou homeopatií výrazně lepší v porovnání s běžným vzorkem dětí.

Během prvního roku života dítěte se mohou objevit potíže, které sice nejsou nemocí, ale dokáží znepříjemnit život dítěti i mamince. Mezi ně patří větry, časté noční buzení nebo obtížné prořezávání zoubků. Druhý a třetí rok bývá obvykle bez výraznějších nemocí, pokud dítě nenavštěvuje jesle nebo nemá staršího sourozence. Potíže obvykle nastanou při vstupu do dětského kolektivu. Najednou se u dosud zdravého dítěte objeví opakované rýmy, po nich dlouhotrvající kašel nebo opakované záněty středouší. Často se setkávám s rodiči extrémně nemocných dětí, které plynule přecházejí z jedné nemoci do druhé a jsou po imunitní stránce velmi oslabené. Není výjimkou, že 5ti leté dítě má za sebou deset zánětů středouší. Velkým problémem pro rodiče některých dětí bývá obtížné přivykání kolektivu dětí. Může se projevit různými způsoby - pláčem ve školce, úzkostí z odloučení, tiky, koktáním, špatným usínáním, nočním pomočováním, nočními děsy. Další velkou změnou v životě dítěte je vstup do školy. Někdy se objeví nesoustředěnost, hyperaktivita, nevyzrálost, dyslexie, dysgrafie. Všechny výše uvedené potíže jsou klasickou a postklasickou homeopatií dobře řešitelné a léčba dokáže při těchto problémech výrazně pomoci. Také u dětí, které jsou v porovnání se svými vrstevníky pomalejší, jakoby opožděnější, umožňuje homeopatická léčba tento handicap dohnat. V pubertě se objevují tělesné symptomy, které doprovázejí hormonální vývoj: rychlý růst, akné, první menstruace. Pokud vnímá dítě nebo rodiče tento stav jako problém, doporučuji homeopatické vyšetření. Léčba klasickou a postklasickou homeopatií čistí kůži, dokáže upravit menstruační potíže, odstraňuje růstové bolesti. Velkou kapitolou u dnešních dětí jsou také alergie.

Velmi často doporučuji léčbu také rodičům, protože zpracování jejich vlastních problémů má vliv na celkovou atmosféru v rodině a pomáhá řešit potíže dítěte.