Smaller Default Larger

10 možností

Léčbu klasickou homeopatií můžete účinně použít ve všech níže uvedených případech:

1.KLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO POMOC PŘI ŘEŠENÍ AKUTNÍHO STAVU NEMOCI

Úrazy, šok, krvácení, popálení, rýma, kašel a mnoho dalších jsou indikace, při kterých můžete klasickou homeopatii účinně použít jako čistě přírodní léčbu bez vedlejších účinků. Osobně se však akutní léčbou ve své praxi nezabývám.

2.LÉČBA CHRONICKÝCH NEMOCÍ, OŠETŘENÍ EMOČNÍCH ZRANĚNÍ, TRAUMAT Z MINULOSTI

Emoční zranění, traumata - ukázka z knihy Petera Chappella Homeopatická samoléčba: 

Emociální trauma vychází z pocitu ublížení. Když se určitá situace pro nás stane neúnosnou a nedokážeme ji zpracovat, trauma se uloží v našem nitru. Všechny poruchy našich orgánů mají prvotní příčinu v traumatech, se kterými jsme se nebyli schopni vyrovnat v době, kdy nastala, ani později. Když člověka potká událost, kterou v tu chvíli není schopen unést, normální reakcí je "pohřbít" to do tkání a buněk našeho těla - téměř úmyslně na to zapomenout. Taková jsou všechna emocionální traumata: co nelze zpracovat, vymaže se z paměti a uloží dovnitř. Popření a znecitlivění traumatu přichází jako první. Pacient se může chovat, jako by všechno bylo v pořádku, ale v této situaci může popření předem zabránit jakékoli možnosti uzdravení, protože uzdravující radost a další pozitivní pocity se k nám dostanou jen tehdy, když dovolíme strachu a vzteku vyjít na povrch. Když "uvázneme" v popření, zastaví se uzdravující proces.

Pro zranění obecně platí, že jsou do jisté míry vždy potlačena nebo vytěsněna. Nahromadění malých traumat v našem nitru se zvětšuje s každým dalším malým zraněním, až se nakonec projeví jako nemoc.

Nemoci ale mohou mít pozitivní význam. Jsou to krize, které vyrůstají z našich niterných potřeb vyřešit stará psychická zranění a změnit vnitřní i vnější život. Jsou to krize, ale ne katastrofy.

Z důvodu dlouhodobého trvání, hloubky a složitostí procesu předcházejícímu nemoci, povrchní léčba většinou nestačí. Podávání klasických symptomatických léků je tichá dohoda o popření. Není to v žádném případě pokus o léčbu. Vyřešení hlubokého traumatu vyžaduje trpělivost po měsíce a často léta. Vyžaduje to podporu, aby se mohl projevit starý vztek, strach a smutek a nezůstal uzavřený uvnitř. Tělo přirozeně ví, co má dělat. Pokud jsou léčena traumata, zmizí zábrany, které do té doby bránily v uzdravení.

3.KLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO PREVENCE VZNIKU ZÁVAŽNĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍ V BUDOUCNOSTI

Svým navyklým způsobem myšlení, uvažování jsme zvyklí přemýšlet, že k lékaři jdeme v okamžiku, kdy potřebujeme pomoci, kdy máme nemoc. Většina z nás je naučená přijít k lékaři, až když je opravdu zle, a doktor je tady potom od toho, aby nás vyléčil. Toto při léčbě klasickou homeopatií ale neplatí. Léčba klasickou homeopatií je zároveň prevence, aby nemoci, které mohou v budoucnosti propuknout, nenastaly. Prostřednictvím léčby klasickou homeopatií můžete pracovat na odstranění svých onemocnění, která by mohla propuknout v budoucnu a nemocí v rodině, vyskytují-li se zde některé závažnější choroby u generací vašich rodičů či prarodičů.

4.ODSTRAŇOVÁNÍ VLIVU DĚDIČNÉHO ZATÍŽENÍ, KTERÝ SI NESETE S SEBOU V RODINÉ OD PŘEDKÚ, RODIČÚ A PRARODIČÚ

Sem spadají všechny nemoci typu rakoviny, cukrovky, mozkové příhody, srdeční příhody, problémy s dýcháním, s krevním tlakem atd., kdy klasická homeopatie umí účinně přetrhnout tento řetězec dědičných nemocí - více o tom Miasmatické čištění na stránce Neplodnost

5.KLASICKÁ HOMEOPATIE A LÉČBA DĚTÍ - I JAKO PREVENCE NEMOCÍ

Léčba klasickou homeopatií nezatěžuje organismus dítěte žádnými vedlejšími účinky. S léčbou můžete začít v kterémkoliv věku dítěte - více o tom na stránce Děti

6.POMOC PŘI PROBLÉMECH S NEPLODNOSTÍ

více na stránce Neplodnost

Klasická homeopatie nabízí také, mimo jiné, možnost zpětně ošetřit vaše porodní a poporodní traumata

7.KLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO RODINNÁ LÉČBA

Na západ od našich hranic má obvykle klasický homeopat status jakéhosi domácího, rodinného lékaře. V kmenovém stavu jeho pacientů se objevují celé rodiny, které má ve své péči, takže potom dobře zná nejen anamnézy jednotlivých členů rodiny, ale, co je možná ještě důležitější, zároveň i jejich vzájemné propojení, vazby mezi nimi. Výhodné je také znát „historii rodu“, tj.jaké nemoci se v rodinách táhnou, předávají dál, z generace na generaci. Toto dědičné zatížení lze potom také velmi dobře homeopaticky odléčit v podobě miasmatických léků, tak aby nezpůsobovalo problémy v budoucnosti. Pacienti takovýchto „rodinných homeopatů“ jsou navyklí chodit na pravidelné, preventivní návštěvy, při kterých se klasický homeopat v rámci své praxe tedy věnuje nejenom řešení aktuálního stadia nemoci, ale zároveň svoje pacienty v rámci prevence posiluje, zbavuje negativních vlivů současné civilizace (stres z pracovních povinností, rodinných závazků apod.) ale zejména emočních zranění, traumat z minulosti, která způsobují množství našich současných problémů. Doufejme jen, že postupem doby bude i u nás vzrůstat počet pacientů, vědomých si své zodpovědnosti za své vlastní zdraví, kteří si uvědomí, jaké výhody jim klasická homeopatická péče přináší ve srovnání s konvenční, alopatickou medicínou, kteří zažijí na vlastní kůži výsledný efekt léčby. A rozhodnou se pokračovat v léčbě dál, pokračovat v práci na svém zdraví, na svém spokojeném, harmonickém životě.

8.KLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO POMOC PŘI ZVYŠOVÁNÍ VAŠEHO SEBEVĚDOMÍ

jen v této rubrice je v homeopatických repertoriích uvedeno několik desítek léků, pokrývajících tento stav.
Pro zajímavost uvádím několik rubrik souvisejících se sníženým sebevědomím:

 • důvěra, sebedůvěra nedostatek
 • sebevědomí touží po
 • blud, opovrhují jím
 • blud, vysmívají se mu
 • blud, správně nedělá nic
 • blud, uspět nemůže, všechno dělá špatně
 • blud, zuboženě vypadá
 • znechucen sám sebou
 • strach, kritika z
 • strach, názor druhých, z
 • strach, špatně, že něco řekne
 • strach, podniknout něco
 • bezmocnost, pocit
 • ovlivnitelný
 • plachost
 • poddajná, dispozice, k atd.

Tak jak procházíte léčbou klasickou homeopatií, dochází velmi výrazně k růstu vašeho sebevědomí


9.KLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO POMOC PŘI PSYCHICKÝCH PROBLÉMECH, PROBLÉMECH V RODINĚ, NA PRACOVIŠTI, PARTNERSKÝCH PROBLÉMECH, PROBLÉMECH S DĚTMI, NÍZKÉM SEBEVĚDOMÍ

10.OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, ROZŠIŘOVÁNÍ VAŠEHO VÝVOJE, RÚST, KARMA

Klasická homeopatie se nemusí pojmout jen jako léčba, ale je možné jejím prostřednictvím pracovat na našem osobnostním růstu. Více na straně Konzultace, odstavec Reakce po léku.

Homeopatie je ale také léčba karmická...Karmou se označuje příčinná souvislost mezi činy minulosti a aktuálním průběhem osudu (Thorwald Dethlefsen). Co prožívám dnes, má svoji příčinu v dřívějším životě, a co činím dnes, to tvoří můj osud pro nejbližší život (Rudolf Steiner).

Homeopatie, která je karmická, dokáže tím, že odlečuje naše problémy, fyzické i psychické, zlepšovat naši karmu, neboť právě každým užitím homeopatického léku si svoji karmu zlepšujeme. Nejedná se pouze o to, co si nevyřešili naši předkové v generacích před námi (na úrovni fyzického těla či v psychice), a přeneslo se tak na nás jako dědičný vliv - mentální otisk. Jedná se také o naše neřešené fyzické nemoce i psychické zátěže od našeho narození až do současnosti, se kterými homeopatie pracuje, a dokáže je prostřednictvím homeopatických zhoršení z našich fyzických těl i psychiky odstranit (léčba po vrstvách).

Zákon karmy vyzývá člověka, aby převzal plnou odpovědnost za svůj osud. V tomto nám může pomoci karmická homeopatie...