Smaller Default Larger

10 možností

Léčbu klasickou a postklasickou homeopatií můžete účinně použít ve všech níže uvedených případech:

1.KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO POMOC PŘI ŘEŠENÍ AKUTNÍHO STAVU NEMOCI

Úrazy, šok, krvácení, popálení, rýma, kašel a mnoho dalších jsou indikace, při kterých můžete klasickou a postklasickou homeopatii účinně použít jako čistě přírodní léčbu bez vedlejších účinků. Osobně se však akutní léčbou ve své praxi nezabývám.

2.LÉČBA CHRONICKÝCH NEMOCÍ, OŠETŘENÍ EMOČNÍCH ZRANĚNÍ, TRAUMAT Z MINULOSTI

Emoční zranění, traumata - ukázka z knihy Petera Chappella Homeopatická samoléčba: 

Emociální trauma vychází z pocitu ublížení. Když se určitá situace pro nás stane neúnosnou a nedokážeme ji zpracovat, trauma se uloží v našem nitru. Všechny poruchy našich orgánů mají prvotní příčinu v traumatech, se kterými jsme se nebyli schopni vyrovnat v době, kdy nastala, ani později. Když člověka potká událost, kterou v tu chvíli není schopen unést, normální reakcí je "pohřbít" to do tkání a buněk našeho těla - téměř úmyslně na to zapomenout. Taková jsou všechna emocionální traumata: co nelze zpracovat, vymaže se z paměti a uloží dovnitř. Popření a znecitlivění traumatu přichází jako první. Pacient se může chovat, jako by všechno bylo v pořádku, ale v této situaci může popření předem zabránit jakékoli možnosti uzdravení, protože uzdravující radost a další pozitivní pocity se k nám dostanou jen tehdy, když dovolíme strachu a vzteku vyjít na povrch. Když "uvázneme" v popření, zastaví se uzdravující proces.

Pro zranění obecně platí, že jsou do jisté míry vždy potlačena nebo vytěsněna. Nahromadění malých traumat v našem nitru se zvětšuje s každým dalším malým zraněním, až se nakonec projeví jako nemoc.

Nemoci ale mohou mít pozitivní význam. Jsou to krize, které vyrůstají z našich niterných potřeb vyřešit stará psychická zranění a změnit vnitřní i vnější život. Jsou to krize, ale ne katastrofy.

Z důvodu dlouhodobého trvání, hloubky a složitostí procesu předcházejícímu nemoci, povrchní léčba většinou nestačí. Podávání klasických symptomatických léků je tichá dohoda o popření. Není to v žádném případě pokus o léčbu. Vyřešení hlubokého traumatu vyžaduje trpělivost po měsíce a často léta. Vyžaduje to podporu, aby se mohl projevit starý vztek, strach a smutek a nezůstal uzavřený uvnitř. Tělo přirozeně ví, co má dělat. Pokud jsou léčena traumata, zmizí zábrany, které do té doby bránily v uzdravení.

3.KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO PREVENCE VZNIKU ZÁVAŽNĚJŠÍCH ONEMOCNĚNÍ V BUDOUCNOSTI

Svým navyklým způsobem myšlení, uvažování jsme zvyklí přemýšlet, že k lékaři jdeme v okamžiku, kdy potřebujeme pomoci, kdy máme nemoc. Většina z nás je naučená přijít k lékaři, až když je opravdu zle, a doktor je tady potom od toho, aby nás vyléčil. Toto při léčbě klasickou a postklasickou homeopatií ale neplatí. Léčba klasickou a postklasickou homeopatií je zároveň prevence, aby nemoci, které mohou v budoucnosti propuknout, nenastaly. Prostřednictvím léčby klasickou a postklasickou homeopatií můžete pracovat na odstranění svých onemocnění, která by mohla propuknout v budoucnu a nemocí v rodině, vyskytují-li se zde některé závažnější choroby u generací vašich rodičů či prarodičů.

4.ODSTRAŇOVÁNÍ VLIVU DĚDIČNÉHO ZATÍŽENÍ, KTERÝ SI NESETE S SEBOU V RODINÉ OD PŘEDKÚ, RODIČÚ A PRARODIČÚ

Sem spadají všechny nemoci typu rakoviny, cukrovky, mozkové příhody, srdeční příhody, problémy s dýcháním, s krevním tlakem atd., kdy klasická a postklasická homeopatie umí účinně přetrhnout tento řetězec dědičných nemocí - více o tom Miasmatické čištění na stránce Neplodnost

5.KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE A LÉČBA DĚTÍ - I JAKO PREVENCE NEMOCÍ

Léčba klasickou a postklasickou homeopatií nezatěžuje organismus dítěte žádnými vedlejšími účinky. S léčbou můžete začít v kterémkoliv věku dítěte - více o tom na stránce Děti

6.POMOC PŘI PROBLÉMECH S NEPLODNOSTÍ

více na stránce Neplodnost

Klasická a postklasická homeopatie nabízejí také, mimo jiné, možnost zpětně ošetřit vaše porodní a poporodní traumata

7.KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO RODINNÁ LÉČBA

Na západ od našich hranic má obvykle klasický homeopat status jakéhosi domácího, rodinného lékaře. V kmenovém stavu jeho pacientů se objevují celé rodiny, které má ve své péči, takže potom dobře zná nejen anamnézy jednotlivých členů rodiny, ale, co je možná ještě důležitější, zároveň i jejich vzájemné propojení, vazby mezi nimi. Výhodné je také znát „historii rodu“, tj.jaké nemoci se v rodinách táhnou, předávají dál, z generace na generaci. Toto dědičné zatížení lze potom také velmi dobře homeopaticky odléčit v podobě miasmatických léků, tak aby nezpůsobovalo problémy v budoucnosti. Pacienti takovýchto „rodinných homeopatů“ jsou navyklí chodit na pravidelné, preventivní návštěvy, při kterých se klasický homeopat v rámci své praxe tedy věnuje nejenom řešení aktuálního stadia nemoci, ale zároveň svoje pacienty v rámci prevence posiluje, zbavuje negativních vlivů současné civilizace (stres z pracovních povinností, rodinných závazků apod.) ale zejména emočních zranění, traumat z minulosti, která způsobují množství našich současných problémů. Doufejme jen, že postupem doby bude i u nás vzrůstat počet pacientů, vědomých si své zodpovědnosti za své vlastní zdraví, kteří si uvědomí, jaké výhody jim klasická homeopatická péče přináší ve srovnání s konvenční, alopatickou medicínou, kteří zažijí na vlastní kůži výsledný efekt léčby. A rozhodnou se pokračovat v léčbě dál, pokračovat v práci na svém zdraví, na svém spokojeném, harmonickém životě.

8.KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO POMOC PŘI ZVYŠOVÁNÍ VAŠEHO SEBEVĚDOMÍ

jen v této rubrice je v homeopatických repertoriích uvedeno několik desítek léků, pokrývajících tento stav.
Pro zajímavost uvádím několik rubrik souvisejících se sníženým sebevědomím:

 • důvěra, sebedůvěra nedostatek
 • sebevědomí touží po
 • blud, opovrhují jím
 • blud, vysmívají se mu
 • blud, správně nedělá nic
 • blud, uspět nemůže, všechno dělá špatně
 • blud, zuboženě vypadá
 • znechucen sám sebou
 • strach, kritika z
 • strach, názor druhých, z
 • strach, špatně, že něco řekne
 • strach, podniknout něco
 • bezmocnost, pocit
 • ovlivnitelný
 • plachost
 • poddajná, dispozice, k atd.

Tak jak procházíte léčbou klasickou a postklasickou homeopatií, dochází velmi výrazně k růstu vašeho sebevědomí


9.KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO POMOC PŘI PSYCHICKÝCH PROBLÉMECH, PROBLÉMECH V RODINĚ, NA PRACOVIŠTI, PARTNERSKÝCH PROBLÉMECH, PROBLÉMECH S DĚTMI, NÍZKÉM SEBEVĚDOMÍ

10.OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, ROZŠIŘOVÁNÍ VAŠEHO VÝVOJE, RÚST

Klasická a postklasická homeopatie se nemusí pojmout jen jako léčba, ale je možné jejím prostřednictvím pracovat na našem osobnostním růstu. Více na straně Konzultace, odstavec Reakce po léku. Nejedná se pouze o to, co si nevyřešili naši předkové v generacích před námi (na úrovni fyzického těla či v psychice), a přeneslo se tak na nás jako dědičný vliv - mentální otisk. Jedná se také o naše neřešené fyzické nemoce i psychické zátěže od našeho narození až do současnosti, se kterými homeopatie pracuje, a dokáže je prostřednictvím homeopatických zhoršení z našich fyzických těl i psychiky odstranit (léčba po vrstvách).