Smaller Default Larger

Jak užívat a skladovat homeopatické léky

1. 30 minut před a 30 minut po podáním homeopatického léku nic nejezte, nepijte, nekuřte, nežvýkejte a nečistěte si zuby.

2. Homeopatických léků se nedotýkejte rukama, ale kuličky léku si nasypejte přímo ze sáčku do úst pod jazyk, kde je nechte volně rozpouštět, teprve potom je spolkněte (tedy nekousat, nepolykat).

3. Léky nesmí přijít do styku s žádnými kovovými předměty (lžička).

4. Homeopatické léky uchovávejte mimo dosah elektro záření z PC, mobilního telefonu, TV atd., ne na přímém slunečním světle, nejlépe v tmavé uzavřené skříni - např.v prádelníku.

5. Homeopatické léky nedávejte do lékárničky k ostatním běžným lékům (možnost kontaminace kafrem, mentolem).

6. Neužívejte žádné jiné homeopatické léky, procházíte-li léčbou prostřednictvím klasické homeopatie, aby tím účinek léčby nebyl negativně narušen!!!

7. Homeopatická léčba je humánní ve všech směrech, proto ani homeopatické léky nejsou testované na zvířatech.


ACONITUM

Šok. Lék má ve svém obraze velmi silně vyjádřený náhlý strach a úlek, velké zděšení a strach ze smrti. Velký šok po dopravní nehodě nebo po náhlém úmrtí někoho blízkého. Velké problémy se strachem a úlekem, špatné zprávy. Náhlé akutní onemocnění. Silné záchvaty panického strachu, zvláště když spouštěcím momentem je událost podobná původnímu šoku.

ARSENICUM ALBUM

Pečlivý až puntičkářský. Arsenicum je lék na nutkavou pořádkumilovnost. Každá věc má své místo, všechno je přehledně uspořádáno. Se stejnou pečlivostí se lidé v obraze Arsenica alba i oblékají. Vycházejí ze sobeckého stanoviska, všechna ta uspořádanost a potřeba kontrolovat vychází z hluboko uloženého pocitu nejistoty. Mají potřebu vytvořit si pocit bezpečí pomocí pořádku a vlastnictví. Mají neúměrné obavy o své zdraví. Později se postupem patologie rozvinou další strachy, zvláště strach ze smrti, a ohromná úzkost o své zdraví. Pořádkumilovnost, neklid, úzkost, strach z nemoci, smrti a lupičů.

BARYTA CARBONICA

Opožděný. Jsou to lidé, kterým se nepodaří dospět a místo toho "uváznou" v dětském stadiu vývoje. Mohou být mentálně, emocionálně i fyzicky opoždění. Vývoj orgánů může být opožděný. Jako děti ovykle začnou později mluvit, chodit a i v růstu jsou opožděné. V dospělosti jsou často naivní, prostí, omezení a pomalu chápou. Běžné bývá dětinské myšlení, opakující se jednoduchá řeč, množství nepodstatných podrobností a péče o malichernosti. Dokážou se vyrovnat s jednoduchým životem, ale komplikace u nich vyvolávají úzkost a nejistotu. Bojí se nových, nepřátelských situací a toho, že se jim budou ostatní smát, protože takové bývají reakce druhých. Naučí se tomu čelit tím, že se ve společnosti neprojevují.

KALIUM CARBONICUM

Mají silný smysl pro povinnost a lpí na rigidní vnitřní klasifikaci. Na všech úrovních je patrné zatuhnutí. Zaujímají silně kontrolující postavení. Lidé, kteří se chovají "podle knih". Mohou vypadat, že postrádají emoce, nedávají najevo své pocity. Jsou to korektní, ortodoxní, konvenční lidé, dogmatičtí, chtějí dělat věci správně.

LYCOPODIUM

Milují sílu a navenek se jeví silní a dominantní, ale uvnitř se cítí malí a slabí, nebo jsou skutečně malí a slabí a neukazují to navenek. Ve svém zaměstnání nebo doma se projevují jako diktátoři, ale na druhou stranu mohou být velice nesmělí. Obvykle projevují obě stránky své povahy odlišně v různých situacích. Jejich láska k moci z nich dělá špatné týmové hráče - dávají přednost tomu být na špici. Často je najdeme ve vedení obchodních společností nebo v různých výborech. Ke komukoli druhému se chovají jako nadřízení. Mohou to být nesmělí lidé, kteří se chovají za všech okolností velice opatrně a cítí se stresováni i nepatrnými problémy. Často jsou velmi ostýchaví a nejistí, mohou být naprosto neasertivní. Mohou to být také děti - tyrani. Ještě než promluví, už ovládají své rodiče. Když jsou starší, mohou se ujmout vůdčí role a říkat druhým, co dělají špatně. Ale mohou to být také introvertní typy, opatrní a ustrašení v normálním prostředí mezi vrstevníky. Proto vyhledávají bezpečné, intelektuální činnosti, jako je četba nebo počítače. Zbabělost je často charakteristická - to platí zvláště pro jejich strach z lidí, vycházející z vlastního pocitu méněcennosti. Stres je dalším vyjádřením toho, jak prožívají svou úzkost z očekávaných událostí a strach z lidí. Úzkost z budoucnosti a hluboce založená zbabělost. Panovačný vůči těm, které může ovládat, ustrašený před těmi, kteří mohou ovládat jeho. Plynatost.

NATRIUM MURIATICUM

Nejhlubší rány pocházejí ze zklamání, zvláště ze zklamané lásky, na kterou nemohou zapomenout. Tito lidé umějí dobře naslouchat, ale sdělují špatně své vlastní pocity. Drží se v ústraní, je možné je popsat slovy uzavřený nebo tajemný. V nitru jsou emocionálně nesmírně zranitelní. Bojí se dát najevo své pocity, aby je někdo nezranil. Mohou zůstat uzavření po celý život. Nejhorším zraněním je pro ně zklamání, zvláště zklamání v lásce. Každou urážku se v sobě nesou dlouhou dobu, často navěky. Zablokované slzy jsou příčinou náhradních symptomů, například senné rýmy, kterou je možné chápat jako alternativu za slzy. V pubertě, často po prvním zklamání, které je ohromně zraní, mohou mít nechuť k dalšímu hledání partnera, protože se bojí nového odmítnutí. Hledají bezpečí v aktivitách, jako je čtení, hudba apod. Mohou se také izolovat od ostatních tak, že se drží mimo skupinu kamarádů nebo spolužáků a mají tendenci být hodně sami. Zvážní, nejsou schopni dělat si ani přijímat legraci, zůstávají introvertní a osamocení, snaží se nezranit ani nebýt zranění. Mohou vypadat jako chladní, udržují si odstup. Mají v pořádku domácí úkoly, jsou disciplinovaní. Dobře je vystihuje výraz introverze - jsou to pozorovatelé v postranních řadách. Snaží se dělat svou práci perfektně, aby se vyhnuli kritice a tím i zranění. Mohou se zamilovat do nedosažitelné, ženaté nebo vdané osoby, a tak zůstanou v bezpečí mimo realitu. Mohou udržovat vztah bez skutečné blízkosti, která by je ohrozila.

SILICEA

Poddajný, ale vytrvalý. Nerozhodný, nemá dost energie k práci, bojí se chyby, zbabělý, stojí v pozadí, vyhýbavý, váhavý, přizpůsobivý, pasivně se vyhýbá konfrontaci, nesmělý, ostýchavý a velice opatrný. Tito lidé nenávidí hádky a konfrontaci, ale současně jsou velice tvrdohlaví, proto neustoupí, ale nějakým způsobem vyklouznou bez vyřešení problému. Dítě jde do jiného pokoje, aby se vyhnulo konfliktu s rodiči, a tam dělá nedovolené věci dál za jejich zády. Obtížně se vyjadřují i prosazují. Pomalu přijímají nové názory a musí dlouho a tvrdě studovat. Typem Silicea bývá bystrý, schopný, inteligentní student, dosahující ve škole výborných výsledků. Studium se pro něj stává způsobem života - může se tak vyhýbat reálnému světu a zůstáva věčným studentem. Vyhovuje jim méně agresivní zaměstnání, chybí jim odvaha. Jsou rádi, když jsou dobře hodnoceni, a budují si kariéru na základě vnějšího dojmu, například jako snaživý vzdělaný vědec, píšící knihy. Dítě Silicea s vámi mluví jedině prostřednictvím matky, je příliš stydlivé na to, aby mluvilo přímo k vám. Strach z jehel. Bílé tečky na nehtech. Výrazná citlivost na měsíc. Časté záněty uší u dětí.

(Peter Chappell: Homeopatická samoléčba)