Smaller Default Larger

Jak užívat a skladovat homeopatické léky

1. 30 minut před a 30 minut po podáním homeopatického léku nic nejezte, nepijte, nekuřte, nežvýkejte a nečistěte si zuby.

2. Homeopatických léků se nedotýkejte rukama, ale kuličky léku si nasypejte přímo ze sáčku do úst pod jazyk, kde je nechte volně rozpouštět, teprve potom je spolkněte (tedy nekousat, nepolykat).

3. Léky nesmí přijít do styku s žádnými kovovými předměty (lžička).

4. Homeopatické léky uchovávejte mimo dosah elektro záření z PC, mobilního telefonu, TV atd., ne na přímém slunečním světle, nejlépe v tmavé uzavřené skříni - např.v prádelníku.

5. Homeopatické léky nedávejte do lékárničky k ostatním běžným lékům (možnost kontaminace kafrem, mentolem).

6. Neužívejte žádné jiné homeopatické léky, procházíte-li léčbou prostřednictvím klasické homeopatie, aby tím účinek léčby nebyl negativně narušen!!!

7. Homeopatická léčba je humánní ve všech směrech, proto ani homeopatické léky nejsou testované na zvířatech.

_____________________________________________________________________________________________

Popisy některých homeopatických léků: (ukázky z knihy Petera Chappella Homeopatická samoléčba):

Staphysagria: Klíčové slovo: Potlačení

Kauzality: Potlačení a nevyjádřená zlost. Znásilnění. Silně pociťují zlost, ale nikdy ji nedají najevo. Je to klasický postoj "rohožky u dveří" - ať se s ní zachází jakkoli špatně, sladce se usmívá a všechno snáší. Nebo žije v podmínkách, kdy svou zlost nemůže dát najevo, typicky žena, která má násilného manžela.

Je to hlavní lék pro oběti znásilnění, pokud je v popředí zneužití a vztek, ne strach. V případě znásilnění se zážitkem strachu a hrůzy bude nejprve potřeba Stramonium a Staphysagria až poté, kdy se oběť vypořádá s pocitem strachu. Vztek se drží v tělesných strukturách kolem poraněných míst.

Cítí se znásilněné i po operacích v oblasti reprodukčních orgánů, například po epizotomii nebo hysteroktomii (odnětí dělohy), kdy se tělo cítí "znásilněno", ale všechno se událo pod vlivem anestetik.

Lék je často vhodný pro matky, které se cítí znásilněné po porodu. Pokus o potrat může také vyvolat velký vztek u nenarozeného dítěte, které nemá žádnou možnosti ho vyjádřit.

Lék je také vhodný pro osoby, které se opakovaně dostávají do situací, kdy je na nich pácháno násilí, nebo pro osoby, které vždy navazují vztah s partnerem, který se vůči nim chová násilně.

Na obecnější úrovni je tento lék často potřeba v zemích a kulturách, které byly dlouhou dobu potlačovány a kolonizovány, a je také často potřeba v zemích, kde muži po staletí vládli nad ženami - ty žily navenek šťastně, ale celý život byly potlačené. Je vhodný v rodinách, kde členové rodiny jsou podřízeni nadměrné otcovské autoritě. Nemusí to být nezbytně násilí, může to být jen atmosféra, kde podřízení je normou a kde bytová situace vede k tomu, že několik generací žije ve stísněných podmínkách. Klíčovou rubrikou je potlačený vztek jako příčina obtíží.

Postoje: Staphysagria je milá, sladká žena (nebo muž) s dominantním partnerem - v některých zemích naprosto běžná situace. Tam, kde žije několik žen společně v jednom domě, Staphysagria bude "rohožka u dveří".

Lék se podává obětem agrese, kde agrese má spíše formu síly než ohrožení. Usmívá se a zůstává příjemná za jakékoli situace. Je to dětská forma obrany vůči přísnému nebo násilnému rodiči. Může vycházet i z náboženské etiky - jako reakce na políček nastavit i druhou tvář.

Řekne vám, že je strašná, když propadne vzteku. V takové situaci hází předměty, tříská dveřmi a rozbíjí věci, ale přitom má pocit, že je to něco hrozného. Je to dítě přísných rodičů, které utíká pryč a ve vzteku něčím hází. Potlačený vztek a házení věcmi, když konečně sebere sílu prásknout dveřmi.

_______________________________________________________________________________________________

Baryta carbonica: Klíčové slovo: Opožděný

Jsou to lidé, kterým se nepodaří dospět a místo toho "uváznou" v dětském stadiu vývoje. Mohou být mentálně, emocionálně i fyzicky opožděni. Vývoj orgánů může být opožděný. Často mívají zvětšené tonzily, což je doprovázeno dýcháním ústy a častým nachlazením.

Jako děti mohou být hodně stydlivé, schovávají se za maminčiny sukně, obvykle začnou později mluvit, chodit a i v růstu jsou opožděné. V dospělosti jsou často naivní, prostí, omezení a pomalu chápou. Běžné bývá dětinské myšlení, opakující se jednoduchá řeč, jednoduché myšlenky, množství nepodstatných podrobností a péče o malichernosti. Obraz bývá častější ve stáří.

Dokážou se vyrovnat s jednoduchým životem, ale komplikace u nich vyvolávají úzkost a nejistotu. Bojí se nových, nepřátelských situací a toho, že se jim budou ostatní smát, protože takové bývají reakce druhých. Naučí se tomu čelit tím, že se ve společnosti neprojevují.

Naivita a jednoduchost jsou klíčovými znaky. Dostanou radu a naivně se jí řídí. Snadno se stanou na někom závislí a dají se snadno ovlivnit. Mají extrémní nedostatek sebevědomí a pocit méněcennosti.

Přesto všechno mohou dospět a se značným úsilím, i přes silně omezené schopnnosti, mohou dosáhnout profesionality i v takových povoláních, jako je věda nebo medicína - ale základní charakter zůstává nezměněný.

Patologie: Opožděný vývoj. Chronicky zvětšné mandle, zatvrdlé uzliny. Druhé dětství ve stáří. Některé části těla drobné, např. varlata. Předčasné plešatění. Bolesti hlavy ve školním věku.