Smaller Default Larger

Homeopatická filozofie

Homeopatická filozofie vychází také z psychosomatických příčin nemocí, jak souvisí fyzické tělo s psychikou.

Tedy si např. klademe otázku při problémech s:

- očima: co člověk nechce vidět, před čím zavírá oči

- ušima: co člověk nechce slyšet

- kašlem: na co se chce člověk ve svém životě "vykašlat"

- páteří: kolik problémů si člověk nakládá na záda, že už je nemůže unést

- trávením: co člověk nemůže ve svém životě strávit?

apod.

 

Peter Chappell: Homeopatická samoléčba

Psychická zranění ovlivňují naše životy a utvářejí naše nemoci. Omezují naši svobodu projevu potlačením nebo popřením pocitů strachu, zlosti, smutku nebo ztráty. Tyto pocity tvoří základ toho, co nazýváme nemocí.
Pro mnoho lidí může být představa, že emocionální zranění mají určitý vliv na naše nemoci, zcela nová. Avšak v současné době jsou to obecně uznávané představy mezi lidmi, zabývajícími se léčením.

Samuel Hahnemann systém objevil a celý život strávil jeho zdokonalováním. Vypozoroval, že léčba může být založena na logických a uzdravujících principech. Základní princip, který objevil, zní, že "podobné léčí podobné". Všichni víme z vlastní zkušenosti, že při loupání cibuel pálí a slzí oči. To jsou symptomy typické pro sennou rýmu, takže člověk, který trpí sennou rýmou a má uvedené příznaky, může pocítit úlevu po homeopatickém léku připraveném z cibule. Homeopaté při svých zkouškách na dobrovolnících včetně sebe sama objevili léčivé schopnosti u stovek substancí a propracovali rozsáhlý soubor léků, které se hodí na většinu lidských poruch a nemocí.
Hahnemann zjistil, že příznaky nejsou samotnou nemocí, ale jsou to spolehlivé indikátory pro léčení nemocí.

Homeopatie ukázala, že může léčit poruchy myšlení (psychiku), cítění (emoce) i fyzické potíže. Nejdůležitější výjimkou jsou některá mechanická poranění, která potřebují napravení, nehody vyžadující chirurgický zásah, některé životu nebezpečné situace a některá konečná stadia nemocí.
Hahnemann také objevil jednoduchý a jedinečný způsob, jak připravit homeopatické léky ze surových přírodních látek. Postup, který nazval potenciací, zvyšuje léčebné účinky a odstraňuje všechny vedlejší efekty. Vedlejší účinky se v homeopatii neprojevují - je naprosto bezpečná.

Konvenční lékařská praxe obecně směřuje k léčení fyzických problémů v principiální víře, že všechny nemoci jsou fyzické povahy. Tím, že diagnostikuje fyzické příznaky a následně pomocí léků potírá, a tudíž popírá fyzické projevy nemoci, umožňuje vnitřnímu emocionálnímu zranění, aby narůstalo a nakonec vyvrcholilo skutečnou katastrofou. Ve srovnání s tím homeopatické léky "napodobují" vnitřní zranění, "upomínají" tělo, jak je má "odblokovat a vyřešit", takže trauma zmizí samo přirozenou cestou. Tím, že se zbavíme vnitřních zranění, odezní vnější příznaky (takzvaná nemoc). Tak je podpořen přirozený vnitřní proces, který léčí traumata podobného charakteru, i pokud se vyskytnou v budoucnu.

Během dvou set let byly homeopatické léky vybrány z tisíců přírodních látek. Nyní reprezentují prakticky úplný soubor léčivých energií, který odpovídá traumatizujícím psychickým stavům. Tyto energie byly definovány, extrahovány a uloženy v lahvičkách jako čisté energie. Nesou v sobě stopy traumat, která provázejí lidský rod od jeho zrodu.

Homeopatie je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) druhá nejrozšířenější lékařská metoda na světě. Na prvním místě je čínská medicína, na třetím herbalismus a na čtvrtém konvenční medicína. Když vezmeme v úvahu, že ostatní systémy tu existují tisíce let, je to opravdu pozoruhodné. Jediný člověk, který pracoval převážně sám, vytvořil nový systém v medicíně. Ten zachvátil svět doslova jakou bouře. A protože byl tak účinny, byl také úspěšný i navzdory mohutné opozici. Kdyby se homeopatie namísto s bigotností setkala s inteligentní odezvou, byla by nyní pravděpodobně lékařským systémem na prvním místě na celém světě.