Smaller Default Larger

Není homeopatie jako Homeopatie aneb homeopatické směry v ČR

Název homeopatie je velmi široký, vejde se pod něj velké množství homeopatických směrů. Od těch nejkomerčnějších, založených na podávání či prodeji co největšího množství homeopatických léků, až po směr nejhlubší, kam se řadí klasická homeopatie.

 

1. Podávání několika homeopatických léků dohromady

V pozadí tohoto homeopatického směru stojí farmaceutická firma, která školí lékaře - homeopaty, s cílem prodat co nejvíce homeopatických léků. Několik homeopatických léků se zde používá na určitou nemoc, diagnózu, proti něčemu. Jediný rozdíl proti alopatické léčbě je v tom, že klasické chemické léky jsou nahrazeny homeopatickými. Tento homeopatický směr může, ale nemusí, také při léčbě používat polykompozitní, vícesložkové léky, např. 5 homeopatických léků spojených dohromady, i když se jejich účinky mohou navzájem rušit. "Proti" bolesti v krku, chraptění - Homeovox, "proti" kašli - Stodal apod., a schéma, jak se mají brát - např. každý den ráno, v poledne a večer. "Léčí se" jen jednotlivé příznaky nemoci. Jde o potlačení, zatlačení příčiny nemoci hlouběji do těla.

2. EAV metoda

Pomocí elektroakupunkturního přístroje se stanoví diagnóza klienta, ale dál opět probíhá symptomatická léčba, tj. opět jde o potlačení, zatlačení nemoci hlouběji do těla. Při této metodě "léčby" se běžně  klientovi podají najednou 2 a více, homeopatických léků, často několikrát denně, s podrobným rozpisem, kdy který lék vzít, a to opakovaně, po dobu několika dnů, týdnů i měsíců. Tímto způsobem dochází k silnému zaléčování, tzn. potlačování klientů. 

Zde musím zmínit také ještě tzv. Jonášovu metodu léčby, kdy se používají opět kombinace více homeopatických léků dohromady. Tento způsob léčba vám opět nemohu doporučit, abyste se homeopaticky nepotlačili - nezaléčili.
Směry 1) a 2) nejsou holistická léčba, neléčí se klient jako celek, neodstraňuje se příčina nemoci, proč klient onemocněl, ale pouze jednotlivé příznaky nemoci, kdy po odstranění jednoho symptomu se nemoc jen přesune jinam. Nejedná se o konečné vyléčení nemoci, jde o komerční homeopatické směry, v jejichž pozadí jde především o množství p(r)odaných homeopatických léků. Takto nebyla nikdy v historii myšlenka homeopatické léčby postavena, na takovýto způsob léčby nejsou dělány zkoušky léků, kdy při provingu se vždy používal jen jeden jediný lék, ne kombinace více, atd.

Zbývající 2 směry - konstituční homeopatie a klasická homeopatie - jsou holistické systémy, léčí se člověk jako celek, ne jen jeho jednotlivé části těla nebo příznaky nemocí, užívá se pouze jeden vybraný homeopatický lék v jednom čase. Nepodává se více léků dohromady, nepoužívají se polykompozitní léky, kromě fyzických symptomů zohledňují tyto dva směry také symptomy mysli. Neléčí se zde nemoc, ale člověk, hledají se příčiny onemocnění a ne důsledek - symptom, protože příčina nemoci leží u klienta v psychice, v mysli, a teprve potom pokračuje na fyzickém těle.

3. Konstituční homeopatie

Konstituční homeopatie má svůj původ v díle Dr. Jamese Tylera Kenta. Tento směr pracuje s myšlenkou, že každý člověk získal okamžikem narození určitou zásobu životní, vitální síly, která je dána naší konstitucí - někdo má konstituci silnější, jiný slabší. Onemocníme tehdy, když je naše životní síla oslabena, kdy nemoc přišla na životní sílu zvenčí jako negativní vliv, např. viry, bakterie. Abychom člověka vyléčili, musíme posílit životní sílu člověka, konstituci, podáním konstitučního homeopatického léku. Konstituční lék je lék, který by měl pokrývat celý život klienta, od narození až do současnosti. Je to lék, který je vybíraný podle totality symptomů. Cílem tohoto způsobu léčby je, aby byl člověk úplně zdravý. To ale není v praxi možné, protože nemoc je součástí našeho vývoje dopředu.Touto metodou tedy také nemůže dojít k celkovému a konečnému vyléčení člověka, protože jeden jediný lék, byť podávaný ve stále se zvyšujících potencích, zdaleka nemůže vyřešit všechno to, co jsme si v sobě v průběhu našeho života, a často i před, nastřádali - naše emoční zranění, traumata, bludy. Léků je potřeba podat postupně víc, a pokrýt s nimi určité úseky našeho života, tam kde jsme se zablokovali - a v těchto místech pootočit naše chybné vnímání reality, homeopatickým lékem vytlačit nemoc ven z těla. Toto umožňuje klasická homeopatie. 

4. Klasická homeopatie - léčba po vrstvách

Tento moderní homeopatický směr se začal rozvíjet v 80./90. letech 20. století, např. v praxi Dr. Tinuse Smithse či nizozemského homeopata Jana Scholtena.

Nemoc není vnímána jako oslabení konstituce, ale jako nevyřešený problém. Přitom se snažíme život člověka rozdělit podle vrstev tak, jak se vyvíjel v čase. Víme, že člověk je jiný v dětství a jiný v dospělosti. Při této léčbě bude potřeba použít více léků pro vyřešení problémů člověka, a na pokrytí životních úseků, jimiž v životě procházel. Účelem léčby není člověka energeticky dobít, ale učinit ho nezávislým. Základem filozofie léčby klasickou homeopatií je myšlenka, že nemoc je součást našeho vývoje, nemoc k životu, vývoji patří, cílem není nemoc eliminovat, ale nemocí projít, ne ji obejít, potlačit. Nemoc je daň za ten vývoj.

Klasickou homeopatií lze léčit i chronické nemoci, u nichž alopatická medicína přiznává, že jsou pro ni neléčitelné. Prostřednictvím této léčby můžete také pracovat na svém osudu, na svém vývoji. Proto za klasickým homeopatem můžete přijít, i pokud zrovna netrpíte žádnou nemocí, jen si chcete něco, co vás v životě trápí, vyřešit, případně se posunout ve svém osobním růstu.
Na následujících stránkách se dozvíte více o filozofii klasické homeopatie.

5. Novinkou v homeopatických směrech je dále Postklasická homeopatie, vyučovaná v České škole klasické homeopatie Mgr. Pavlem Opelkou.

Postklasická homeopatie vychází z filozofie klasické homeopatie, ale přináší něco navíc. Základem je používání tzv. časoprostorové mapy, tj. vymezení postavení člověka v čase a prostoru. Postklasická homeopatie také mimo jiné pracuje s tzv. liniemi homeopatických léků, které odlečují různé typy nemocí (linie zánětu, artrózy, angíny, kazivosti zubů a některé další). Novinek je ale v postklasické homeopatii samozřejmě mnohem více :-).

Se svými klienty postupuji v léčbě jak klasickou, tak postklasickou homeopatií, kterou jsem v České škole klasické homeopatie vystudovala - podrobněji viz strana Autorka.