Smaller Default Larger

Neplodnost

Barbora Mašková: ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ A KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE

Předpoklady ke zdravému rodičovství jsou položeny ne až v době těhotenství, ale již dávno předtím. Všechny konflikty, problémové situace, které má v sobě budoucí maminka nevyřešené z doby vlastního prenatálního období, dětství, dospívání, atd. se už jen projevují navenek jako možné komplikace během těhotenství a porodu. Porod sám je pak už jen startovací, vyvolávací okamžik - otevírá problémy, které už v ženě byly z dřívějška uložené.

Když se léčbou klasickou a postklasickou homeopatií změní vibrace žen před plánovaným početím, zůstávají pak ve většině případů komplikací u porodu již ušetřeny. Pro budoucí miminko toto všechno znamená také šťastnou, vyrovnanou maminku. Těhotenství a porod není fyzická záležitost, ale z velké části záležitost psychická. Ale k tomuto aspektu se u nás dosud bohužel příliš nepřihlíží.

Klasická a postklasická homeopatie umí pomoci nejen párům, které mají problém s plodností, aby se miminko "podařilo", ale mohou pomoci i tam, kde se v rodinách předávají dědičné nemoci, nepříznivé vlivy z minulých generací. Tímto způsobem se totiž můžete těchto generačních vlivů zbavit, a přetrhnout tak nit dědičného zatížení v linii vašich rodin - v tomto případě se jedná zejména o eliminaci o závažných fyzických nemocí či psychických problémů v generacích našich předků.

Stejně tak je možné ale klasickou a postklasickou homeopatii použít k prevenci opakovaných spontánních potratů, k eliminaci vrozených vývojových vad u dalších dětí, pokud se tento problém již v rodině objevil u prvního dítěte, a v některých dalších případech. Tímto způsobem je tedy možné se na plánované těhotenství dopředu "připravit", a projít alespoň základní léčbou klasickou a postklasickou homeopatií ještě před plánovaným otěhotněním.

LÉČBA NEPLODNOSTI A KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE, MIASMATA

Klasická a postklasická homeopatie umožňují zvýšit velmi výrazně pravděpodobnost početí. Odblokování od negativních zdravotních vlivů vašich předcházejících generací spadá v klasické a postklasické homeopatii pod teorii miasmat. Jedná se o předávání nechtěných zděděných dispozic, které může člověk zdědit od svých rodičů nebo prarodičů. Jde tedy o předávání určitých psychických vzorců, které mohou v budoucnu negativně ovlivnit jednání a chování našich dětí a které mohou později vyústit ve zdravotní problémy.

Podle téměř dvousetleté zkušenosti klasických a postklasických homeopatů je nutno k těmto zděděným dispozicím připočítat ještě tzv. miasmatický vliv. Je to vliv nemocí předchozích generací, které nejsou prostředky klasické medicíny léčitelné v tom smyslu, že se jejich vliv předává dál z generace na další generaci. Jedná se o onemocnění typu TBC, dále pohlavní nemoci, určitá kožní onemocnění typu psoriázy a nádorové onemocnění. Neznamená to ovšem, že když některý předek prodělal např.TBC, je k onemocnění TBC náchylnější i jeho potomstvo. Problém je mnohem složitější. Miasmatické čištění umožňuje vyloučit dědičné zatížení výše jmenovaných nemocí, nebo alespoň podstatně snížit jejich vliv. Děti léčené tímto způsobem již v dětství jsou po porodu zřetelně klidnější, vyrovnanější, rychleji se vyvíjejí a jejich imunitní systém je vyrovnaný, jsou odolnější vůči alergiím a infekčním nemocem. Výhodné je před nebo po prodělání miasmatického čištění provést také další odléčení klasickou a postklasickou homeopatií, léčbu po vrstvách, nejlépe ještě před plánovaným těhotenstvím.

Barbora Mašková: KLASICKÁ A POSTKLASICKÁ HOMEOPATIE JAKO LÉČBA ZAMEZUJÍCÍ SPONTÁNNÍM POTRATÚM

Patříte-li do skupiny pacientek, kdy se v rodinné anamnéze u vás objevují samovolné opakované potraty, umí vám klasická a postklasická homeopatie pomoci problém do budoucna odléčit tak, aby se již neopakoval.

Homeopatickým lékem první volby je zde nosoda Luesinum, po jejímž užití dochází k zastavení destrukce a sebedestrukce u pacientky. Lék tedy umožní, aby žena již dále nepotrácela, a mohla dokončit budoucí těhotenství v pořádku a bez zdravotních komplikací.

Žena takto odléčená se již poté nemusí obávat dalších spontánních potratů, velice výrazně se snižují předčasně ukončená těhotenství z důvodů dalšího nevyvíjení se plodu. Sklon k těmto potížím se následně také nepředává do dalších generací.

K čemu přesně dochází po podání léku? Luesinum způsobí v ženě zásadní převrat tím, že odléčí problém v psychice, mentální sféře. Následně se již problémy nebudou projevovat na fyzickém těle během těhotenství. Po užití Luesina, obvykle v potenci C 200, ale někdy též ve vyšších potencích, se přestane žena doslova ničit jak psychicky, tak fyzicky. Její tělo poté zareaguje postupným uzdravováním a hojením svých starých ran, jak emočních, tak fyzických. Luesinum tedy odlečuje sklon ženy k sebedestrukci a ničení jak sebe samé, tak ještě nenarozeného miminka.

Užití homeopatického léku Luesinum patří vždy do rukou zkušeného odborníka, klasického homeopata, jenž také může rozhodnout o způsobu užití léku, potenci, četnosti jeho opakování apod.

Je třeba také zdůraznit, že ne vždy stačí tento jediný homeopatický lék k vyřešení celého problému, zvláště tehdy, pokud se problém s předčasným potrácením projevoval již v dřívějších generacích. V těchto případech doporučuji užití všech miasmatických homeopatických léků ještě před budoucím otěhotněním.

Případ mojí pacientky

Smutek jako příčina nemožnosti otěhotnět a donosit zdravé miminko – odstranění destrukce a sebedestrukce a muriatická linie homeopatických léků.

Číst dál...