Smaller Default Larger

Homeopatická filozofie

Většinou, když se řekne homeopatie a alternativní medicína, spousta lidí zaujme automaticky negativní postoj, aniž by věděla, o co se jedná, jaké jsou její principy a jak funguje. U alternativní medicíny je hlavní léčit příčiny nemoci, a ne pouze její následky.  V dnešní době mezi nejrozšířenější druhy alternativní medicíny patří akupunktura a homeopatie. Homeopatie vnímá organismus jako jeden celek, a vždy určuje lék podle potřeb konkrétního člověka a jeho problémů, a ty pak řeší na fyzické i psychické úrovni.

Homeopatie slouží jako doplněk normální medicíny, nebo se využívá v případě, kdy normální medicína selže. Je vhodná právě k léčení chronických onemocnění jako je astma, atopické ekzémy, poruchy imunity a další klasicky “nevyléčitelné” nemoci. Při léčbě využívá tzv. homeopatika, což jsou speciálně upravené a naředěné přírodní látky, minerály a rostlinné výtažky. Tyto výtažky mají pouze pozitivní účinky, na rozdíl od normálních léčiv nezatěžují jinou část organismu. Fungují na principu, že podobné se léčí podobným.

Homeopatika jsou běžně dostupná v lékárnách a můžeme si je sami naordinovat, avšak pokud si chceme být jistí jejich účinností a správným zvolením, je vhodné navštívit homeopata. Pro každého člověka a jeho aktuální zdravotní problémy je vhodné něco jiného a jen vzdělaný homeopat na základě psychického i tělesného stavu dokáže správně určit vhodné látky a jejich poměr.

Nejvíce do hloubky jde směr české klasické homeopatie, který člověka vnímá jako systém složený z podsystémů a jednotlivých orgánů a pro každou jednotlivou část může být určen jiný přípravek. Zároveň bere v potaz vývoj člověka v čase a prostoru, a záleží, v jakém pořadí jsou homeopatika podávaná. Aby tedy byla homeopatie prováděna co nejúčinněji, je třeba se v tomto oboru vzdělávat a rozvíjet.

Homeopatie má 200 let starou historii, která začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna. Ten žil na přelomu 18. a 19.století a nesouhlasil s metodami, kterými se v té době běžně léčilo. Říkal: "Je proti mému svědomí léčit neznámé chorobné stavy mých pacientů neznámými léky, které jako velmi aktivní substance mohou vést od života k smrti, nebo vyvolat nové afekty a chronická onemocnění, jejichž odstranění je pak obtížnější než vyléčení primární nemoci". 

Peter Chappell: Homeopatická samoléčba

Psychická zranění ovlivňují naše životy a utvářejí naše nemoci. Omezují naši svobodu projevu potlačením nebo popřením pocitů strachu, zlosti, smutku nebo ztráty. Tyto pocity tvoří základ toho, co nazýváme nemocí.
Pro mnoho lidí může být představa, že emocionální zranění mají určitý vliv na naše nemoci, zcela nová. Avšak v současné době jsou to obecně uznávané představy mezi lidmi, zabývajícími se léčením.

Samuel Hahnemann systém objevil a celý život strávil jeho zdokonalováním. Vypozoroval, že léčba může být založena na logických a uzdravujících principech. Základní princip, který objevil, zní, že "podobné léčí podobné". Všichni víme z vlastní zkušenosti, že při loupání cibuel pálí a slzí oči. To jsou symptomy typické pro sennou rýmu, takže člověk, který trpí sennou rýmou a má uvedené příznaky, může pocítit úlevu po homeopatickém léku připraveném z cibule. Homeopaté při svých zkouškách na dobrovolnících včetně sebe sama objevili léčivé schopnosti u stovek substancí a propracovali rozsáhlý soubor léků, které se hodí na většinu lidských poruch a nemocí.
Hahnemann zjistil, že příznaky nejsou samotnou nemocí, ale jsou to spolehlivé indikátory pro léčení nemocí.

Homeopatie ukázala, že může léčit poruchy myšlení (psychiku), cítění (emoce) i fyzické potíže. Nejdůležitější výjimkou jsou některá mechanická poranění, která potřebují napravení, nehody vyžadující chirurgický zásah, některé životu nebezpečné situace a některá konečná stadia nemocí.
Hahnemann také objevil jednoduchý a jedinečný způsob, jak připravit homeopatické léky ze surových přírodních látek. Postup, kteryý nazval potenciací, zvyšuje léčebné účinky a odstraňuje všechny vedlejší efekty. Vedlejší účinky se v homeopatii neprojevují - je naprosto bezpečná.

Konvenční lékařská praxe obecně směřuje k léčení fyzických problémů v principiální víře, že všechny nemoci josu fyzické povahy. Tím, že diagnostikuje fyzické příznaky a následně pomocí léků potírá, a tudíž popírá fyzické projevy nemoci, umožňuje vnitřnímu emocionálnímu zranění, aby narůstalo a nakonec vyvrcholilo skutečnou katastrofou. Ve srovnání s tím homeopatické léky "napodobují" vnitřní zranění, "upomínají" tělo, jak je má "odblokovat a vyřešit", takže trauma zmizí samo přirozenou cestou. Tím, že se zbavíme vnitřních zranění, odezní vnější příznaky (takzvaná nemoc). Tak je podpořen přirozený vnitřní proces, který léčí traumata podobného charakteru, i pokud se vyskytnou v budoucnu.

Během dvou set let byly homeopatické léky vybrány z tisíců přírodních látek. Nyní reprezentují prakticky úplný soubor léčivých energií, který odpovídá traumatizujícím psychickým stavům. Tyto energie byly definovány, extrahovány a uloženy v lahvičkách jako čisté energie. Nesou v sobě stopy traumat, která provázejí lidský rod od jeho zrodu.

Homeopatie je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) druhá nejrozšířenější lékařská metoda na světě. Na prvním místě je čínská medicína, na třetím herbalismus a na čtvrtém konvenční medicína. Když vezmeme v úvahu, že ostatní systémy tu existují tisíce let, je to opravdu pozoruhodné. Jediný člověk, který pracoval převážně sám, vytvořil nový systém v medicíně. Ten zachvátil svět doslova jakou bouře. A protože byl tak účinny, byl také úspěšný i navzdory mohutné opozici. Kdyby se homeopatie namísto s bigotností setkala s inteligentní odezvou, byla by nyní pravděpodobně lékařským systémem na prvním místě na celém světě.

 

(první část textu dostupná z: https://zdravi.inform.cz/zdravotni-pece/homeopatie/)