Smaller Default Larger

Pomoc astrologie při početí miminka - ing. Josef Kulovaný

Jeden z nejznámějších českých astrologů se svému oboru věnuje již přes 40 let. Velmi úspěšně se věnuje v síti Astroapatyk Astrál, provozovaných se svým kolegou, panem Havelkou, praktickému poradenství v oboru astromedicíny, zejména při aplikaci astrologické metody výpočtu data početí ve spojení s ajurvédou pro ženy mající problémy s otěhotněním.

 

1) Pane Kulovaný, okamžik početí dítěte lze údajně vypočítat tak, aby dítě bylo zdravé a inteligentní. Můžete metodu troch u popsat? Proč ji ještě svět nezačal ve větší míře uplatňovat?

Již ze starověku je známa skutečnost, že žena je plodná v závislosti na fázi Měsíce. Tuto zákonitost znovuobjevil československý lékař Dr. Eugen Jonáš a přidal k ní další objevy. Jeho teorii lze v podstatě shrnout takto:

- žena je plodná v té fázi Měsíce, ve které se narodila
- poloha měsíce v kladném či záporném úseku ekliptiky v době plodnosti udává mužské nebo ženské pohlaví budoucího dítěte
- rozložení nebeských těles v tomto okamžiku a s ohledem na radix ženy signalizuje míru životaschopnosti počatého plodu

Klasická medicína se opírá o tzv. Ogino-Knausův cyklus, podle něhož se optimální doba plodnosti ženy dostavuje zhruba uprostřed mezi dvěma menses. Výzkumy, provedené k prověření Jonášovy teorie však naznačují, že podle lékařské teorie otěhotní cca 15 % žen. V celých 85 % ženy přicházejí do jiného stavu ve shodné lunární fázi, v níž se Měsíc nacházel v době jejich narození.

Je tedy možné z údajů o roce, měsíci, dnu a hodině narození ženy stanovit ten nejvhodnější termín k početí. A opačně – metodu lze samozřejmě využít i k vysoce spolehlivé a neškodné antikoncepci, samozřejmě v kombinaci s metodou Ogino-Knausovou.

S objevem dr. E. Jonáše jsem se seznámil v r. 1966. Tehdy jsem se již delší dobu zabýval astrologií a vystoupil jsem v jednom časopise na jeho obranu. Dr. Jonáš mi pak poslal příslušné materiály a já jsem je počal prakticky aplikovat v okruhu mých známých. V poslední době jsme účinnost jejího využití v oblasti primární a sekundární sterility ještě výrazně zvýšili propojením s Ajurvédou. Stále častěji je totiž potřeba manželským párům, a to ženám i mužům, k plodnosti dopomoci. A toho lze právě velmi efektivně dosáhnout pomocí ajurvédských prostředků. Jsou zásadně založeny na přírodní, převážně rostlinné bázi. Působí velmi jemně, přitom cíleně a důsledně, bez zásadních kontraindikací a vedlejších účinků. Po 6-8 týdnech užívání těchto prostředků dochází k odstranění řady poruch a obrovské stimulaci fyziologických procesů u obou pohlaví, a ženy pak velmi snadno otěhotní. Individuální je volba vhodných prostředků a načasování jejich působení. Účinnost metody využití přirozených plodných dnů podle fáze Luny tak nesmírně stoupá.

Máme úspěchy i např. s výpočty nejvhodnějšího období pro umělé oplodnění. Z dosavadních výsledků je příjemné, že úspěšnost zákroku velice stoupá, když je provedena v nejvhodnějším období, která odpovídá přirozené plodnosti ženy podle fáze Luny. Jsou časté i případy, kdy ženy jsou již dokonce objednány na zákrok a po stimulaci přírodními prostředky a využití plodných dnů podle fáze Luny dojde k otěhotnění přirozenou cestou. Z toho máme pochopitelně pak ohromnou radost.

Na kolik celá takováto „akce“ u vás přijde?

Celá metoda je nesmírně levná. Poradenství poskytuji od počátku až dosud zdarma. Zákazníci si platí pouze bylinné přípravky a to jsou řádově stovky korun. Za kalendář plodných dnů je paušální poplatek 200,- Kč. Za umělá oplodnění ženy platí často 50.000,- Kč i více, nehledě na náročné procedury a časový faktor.

Zájem o naše služby je velký, máme objednáno dopředu na několik měsíců. Samostatnou kapitolou je i samotný psychologický přístup, spočívající v uvolnění stresu a pozitivní motivaci. Projdou-li vám poradnou stovky a tisíce žen, snáze potom víte, jak na to. A v tom je kus práce astrologa – zvolit vhodný psychologický přístup a takt. Jako zajímavost mohu například uvést, že pokud bych se nad horoskopem jenom trochu zachmuřil – žena totiž vždy pozorně sleduje mne, nikoliv horoskop, který jí nic neříká – už by měla ty nejčernější představy. Bloky v podvědomí je naopak potřeba rozptýlit a odstranit.

2) Jak se dívají gynekologové a porodníci na vaše astrologické rady?

Řada z nich s naší poradnou spolupracuje. Jsme v kontaktu s několika gynekology, kteří k nám své pacientky pravidelně posílají. Přicházejí k nám ženy, které mají problémy jak s primární, tak se sekundární sterilitou. Sekundární sterilita je druhem neplodnosti, kdy žena sice normálně otěhotní, není však schopná donosit zdravé a životaschopné dítě. Jako astrolog například vím i to, které planetární konstelace se podezřele často vyskytují v horoskopech dětí postižených například Downovým syndromem apod. Pakliže se takovéto problémy v rodině již vyskytly, určujeme vhodný termín početí s tím, že vyloučíme všechny dny, kdy dochází ke zmíněným kritickým planetárním konstelacím.

3) Lze ovlivnit nějak i pohlaví budoucího potomka?

Ano, pokud žena zná čas svého narození na 4 minuty přesně, pak téměř stoprocentně. Nachází-li se Měsíc při početí v kladném znamení zvěrokruhu, pak se rodí chlapečkové, je-li v záporném, přijde na svět holčička! Celá věc má však řadu nuancí a ty je třeba osobně velmi pečlivě vysvětlit.

4) Co je pravdy na tom, že děti, vypočítané např. astrologickými metodami, jsou v mnohem větší míře „duchovní bytosti“, tzn. zajímají se o tuto problematiku, pomáhají druhým lidem apod.? Platí to i obráceně, tzn. jaké společné vlastnosti či předpoklady mají např. děti ze zkumavky?

Nevím, do jaké míry se na tomto tvrzení podílí jakási přirozená pýcha nad vlastními dětmi, ale jejich rodiče tvrdí, že „kosmické děti“ jsou takové lepší. Děti zrozené pomocí IVF (umělé oplodnění, pozn. red.) nelze zatím z tohoto hlediska hodnotit.

5) Chodí tedy ženy pouze duchovnější?

Ano, je to zřejmě možno takto říci, valná většina žen chápe problematiku i v těchto souvislostech, i když se samozřejmě stává, že přijdou i takové, které o duchovnu nevědí naprosto nic a pouze se dozvěděly tuto informaci a naprosto pragmaticky jdou za svým cílem.

6) Co říkáte na spolupráci za společným cílem např. s klasickou homeopatií?

Naprosto se nebráníme ničemu. Astrologové se nebrání spolupráci. Avšak celá řada léčitelů je naprosto fanatických a uznávají jenom a pouze tu svoji metodu. To je špatné! Astrologie je nad věcí, je nestranná. U nás ženy vidí, že nejsou do ničeho manipulovány, mohou si vše samy rozhodnout. Všechny alternativní postupy, které vedou k cíli samozřejmě uznávám a doporučuji. Klasická medicína má však i svá omezení a často může pacientky dost těžce poškodit, i psychicky. Nechci se medicíny nějak dotknout a neříkám to jako nějaký odpůrce klasické medicíny, vůbec ne. Za mlada jsem byl dokonce jejím velkým vyznavačem. Lékaři dnes ale prostě nemají na pacienty čas, nebo někdy nemají osobnostní předpoklady ke správnému jednání s pacientem.

7) Jednou jste zmínil, že počítačový program Astrogen, který používáte, vytvořili přední čeští astrologové. Líbí se mi, že zohledňuje právě některé duchovní aspekty. Jak vznikl?

Program vznikl za spoluúčasti asi 6 vynikajících astrologů. Existuje osobní horoskop a partnerský horoskop. Například partnerský zohledňuje důležitost jednotlivých faktorů a skládá je v celek. Je komplexnější. Před dokončením je však i nová verze horoskopu osobního, která bude opět kvalitnější.